פיקוד העורף – חילוץ והצלה

סרט אנימציה המציג רעיון לבניית מתחם אימונים של היחידה לחילוץ והצלה של פיקוד העורף.