ARDS

הפקת סרט הסברה לצורכי שיווק ופרסום של חברת ARDS Industries המתמחה בייצור שתלים. הסרט מציג את הטכניקה הייחודית של החברה לתהליך הכנסת השתל.