CardioFlow

הפקת סרטון מוצר לחברת Cardio Flow לצורך גיוס כספים ושיווק. הסרטון מדגים את ייחודיותו של המוצר ויתרונותיו בהליך הרפואי במקרה של חסימות כלי דם.