Medigma Biomedical

אנימציה לסרט תדמית של חברת Medigma Biomedical המציג את הג'נטלפייל, מוצג הדגל להכנה של טיפולי שורש בהפקת הילטופ סרטי תדמית.